Космідайло Інна Василівна

Директор Уманської філії ПВНЗ “Європейський Університет”. Кандидат економічних наук, доцент

2002р. – закінчила Уманський державний педагогічний університет, економічний факультет, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіст.


2010р. – захистила дисертацію у ПВНЗ «Європейський університет» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємства(за видами економічної діяльності)»). Тема дисертаційного дослідження “Механізм управління державними підприємствами (на прикладі підприємств машинобудування)”


2012р. – закінчила ПВНЗ «Європейський університет», кваліфікація спеціаліст з менеджменту організацій та адміністрування. 2015р. – присвоєно вчене звання доцента менеджменту та маркетингу. Наукові інтереси: стратегія підприємства, інноваційний розвиток підприємств, соціальний менеджмент