Кафедра економіки та підприємництва


Кафедра функціонує з 1999 року. Забезпечує підготовку фахівців різних рівнів за двома напрямами: 030504 «Економіка підприємства» і 030508 «Фінанси і кредит», 030509 "Облік і аудит". Вже традиційно щороку проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна стратегія підприємницької діяльності в контексті проблем інтеграції та інформатизації» (яка проходить в листопаді кожного року). За матеріалами конференції видається збірник.

Завідувач кафедрикандидат економічних наук, доцент Лисенко Наталія Олександрівна. Викладає «Стратегію підприємства», «Стратегічний менеджмент», «Конкурентоспроможність підприємств». Є автором ряду навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Наукові інтереси – аспекти стратегії життєздатності переробних підприємств АПК в конкурентному середовищі.
На кафедрі працює 5 доцентів, 1 старший викладач, 2 викладачі
Кафедра економіки та підприємництва філії готує фахівців економічного напряму. Зокрема, слід відмітити можливості, що отримають фахівці відповідної кваліфікації. На цьому коротко і зупинимось.
Спеціальність «Економіка підприємства»
Можливість посісти посаду керівника підприємства різних організаційно-правових форм господарювання, керівника (завідувача підрозділом, заступника керівника) економічних, фінансових, бухгалтерських та адміністративних підрозділів, економіста, консультанта з економічних питань, агента з комерційних послуг, торговельного брокера.

Спеціальність «Фінанси і кредит»
Спеціалізація «Управління фінансами підприємства»
Можливість посісти посаду керівника підприємства різних організаційно-правових форм господарювання, керівника (завідувача підрозділом, заступника керівника) економічних, фінансових, бухгалтерських та адміністративних підрозділів, керівні посади в апараті органів державної влади, консультанта з фінансово-економічних питань, фінансового аналітика.
Спеціалізація «Фінансовий аналітик»
Можливість посісти посаду начальника відділу аналітики, аналітика, фінансового аналітика, старшого фінансового аналітика, системного аналітика, бізнес-аналітика, ризик-менеджера, асистента ризик-менеджера, консультанта з фінансових питань, менеджера з контролінгу, наукового співробітника, викладача.
Спеціалізація «Фінансове посередництво»
Можливість посісти посаду голови правління акціонерного товариства, члена виконавчого органу акціонерного товариства, члена правління акціонерного товариства, члена спостережної (наглядової) ради, заступника голови правління, директора з економіки, фінансового директора, керівника (директора, начальника) департаменту, начальника управління, начальника планово-економічного відділу, начальника фінансового відділу, начальника функціонального підрозділу, головного економіста, завідувача ломбарду, головного аудитора, кредитного інспектора, фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця з управління активами, фахівця з корпоративного управління, фахівця з депозитарної діяльності, менеджера із грошового і фінансового посередництва, менеджера із фінансового лізингу, із надання кредитів, інформації, менеджера із пенсійного недержавного страхування, брокера, маклера біржового, дилера, фахівця з біржових операцій, фахівця з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів, ріелтера, консультанта з економічних та фінансових питань, страхового агента, торговця нерухомістю, оцінювача-експерта, аукціоністі, секретаря правління, комітету, касира-експерта, асистента економіста-статистика, асистента актуарія.

Спеціальність «Облік і аудит»
Спеціалізація «Облік і аудит у підприємництві»
Можливість посісти посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, керівника групи обліку, контролера-ревізора, економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, економіста з фінансової роботи, економіста, аналітика, ревізора, головного державного податкового інспектора, старшого державного податкового інспектора, ревізора-інспектора податкової служби, аудитора, консультанта з економічних питань, наукового співробітника, викладача.
Спеціалізація «Аудит державних фінансів»
Можливість посісти посаду керівника вищих контролюючих органів, фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних служб і підрозділів, заступника керівника, начальника контрольно-ревізійного відділу, контролера-ревізора, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, керівника служби внутрішнього аудиту, контролера, керівника служби безпеки, економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, економіста з фінансового роботи, економіста, провідного економіста, аналітика, головного ревізора, ревізора, головного державного податкового інспектора, ревізора-інспектора податкової служби, директора аудиторської фірми, аудитора, консультанта з економічних питань, наукового співробітника.
Спеціалізація «Управління інформаційними ресурсами в обліку»
Можливість посісти посаду головного бухгалтера; керівника служби; керівника підрозділу; заступника керівника; керівника суб’єкта підприємництва; керівника служби внутрішнього аудиту; фінансового директора; бухгалтера; бухгалтера-ревізора; бухгалтера-експерта; керівника групи обліку; контролера-ревізора; бухгалтера-менеджера; економіста; аналітика; ревізора; головного державного податкового інспектора; старшого державного податкового інспектора; ревізора-інспектора податкової служби; аудитора; консультанта з економічних питань; керівника проектів та програм; наукового співробітника (проектів та програм); професіоналом з управління проектами та програмами; наукового співробітника; викладача. За час існування кафедра випустила більше 2 тисяч фахівців різних рівнів, які успішно працюють в державних структурах, на підприємствах різних форм власності та як приватні підприємці в сфері малого та середнього бізнесу. Багато випускників філії з дипломами ПВНЗ «Європейський університет» також працюють і за кордоном – в Австрії, Німеччині, Франції, Португалії, Італії, Австралії, Польщі, Чехії, Данії, Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Росії, Естонії.