Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін


Нині професія менеджера є найбільш популярною та поширеною в Україні. Зростаюча складність діяльності державних і недержавних організацій, вимагає підвищеної технічної та організаційної кваліфікації, викликає потребу у професіоналах високого рівня, які можуть покращити справи у бізнесі, виробництві і державному управлінні за рахунок прийняття ефективних управлінських рішень. Менеджмент – це наука і мистецтво найбільш вигідного використання умов соціально-економічного середовища для ефективної діяльності організації. Для цього керівники повинні мати глибокі і різнобічні знання, добре розумітися на секретах своєї професії, вміти приймати продумані і обґрунтовані рішення. Кафедра менеджменту здійснює підготовку менеджерів згідно ліцензії і акредитації за рівнями бакалавр та спеціаліст за фахом «Менеджмент організацій і адміністрування». Метою підготовки фахівців є формування кадрового складу управлінських працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності і господарювання. Фахівець з менеджменту організацій і адміністрування готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти. Кафедра менеджменту створена у червні 1992 року.
Очолює кафедру Дякон Лідія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент. Професорсько-викладацький склад кафедри: 5 доцентів, кандидатів наук, 2 викладача. Кафедра є випусковою зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст. Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» надає комплекс знань в області маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління тощо. Спеціалісти за даним фахом проходять підготовку як професійні управлінці вищого рангу і призначаються для роботи на посадах управлінського персоналу в державних, комерційних, акціонерних структурах різних форм власності, а саме: керівника або заступника керівника організації, підприємства, структурного підрозділу; менеджера, консультанта з менеджменту; викладача середніх та вищих навчальних закладів. Саме ця спеціальність надає випускникам глибокі знання з менеджменту, фінансової та банківської системи, маркетингових досліджень, ділової економіки, зовнішньоекономічної діяльності, промислової організації та соціального управління. Основні види й завдання професійної діяльності фахівців з менеджменту організацій: • здійснення загального керівництва організацією, підприємством чи структурним підрозділом; • прогнозування і вивчення стратегії розвитку організації, підприємства, підрозділу; • комплексне дослідження сфери діяльності організації, підприємства; • планування господарської і фінансової діяльності своєї організації; • організація маркетингових досліджень; • оцінка внутрішніх можливостей організації та формування цілей управління. Менеджер – це провідний спеціаліст у галузі прийняття рішень за конкретними видами діяльності фірми, організації. Менеджер з продаж реалізовує продукцію компанії. Добре орієнтується в асортименті продукції та в ринкових цінах. Знає недоліки і переваги торгових марок. Менеджер по роботі з клієнтами проводить переговори з клієнтами інших організацій і компаній. Добре орієнтується в діяльності своєї фірми, має відомості про конкуруючі компанії, легко спілкується з людьми. PR-менеджер просуває на ринку певні послуги чи торгову марку. Організовує рекламні заходи, розробляє рекламні акції. Веде переговори з представниками ЗМІ, контролює якість і зміст реклами та терміни її виходу. Від працівника такої спеціальності вимагаються: знання маркетингу, організованість і відповідальність. Менеджер з реклами продає рекламні поля в ЗМІ. Він переконує клієнта в тому, що реклама його послуги чи товару буде ефективною. Займається презентацією свого видання, укладає договори, затверджує макет реклами і контролює її появу. Він повинен вміти переконувати і обов’язково знати про маркетинг і економіку практично все. Офіс-менеджер приймає інформацію по факсу, відповідає на телефонні дзвінки, слідкує за електронною поштою, відповідає за вхідну і вихідну документацію. Офіс-менеджер також вирішує деякі господарські питання і навіть адміністративні. Необхідні якості: відповідальність і пунктуальність. Менеджер з персоналу підбирає персонал, проводить співбесіди. Веде кадрову документацію, укладає і скасовує договори, складає посадові інструкції. Спеціаліста такої сфери можна охарактеризувати як гарного психолога. У сучасних умовах діяльності організацій менеджмент є важливішим складовим елементом бізнес-процесів усіх рівнів соціально-економічних систем, адже його застосування сприяє досягненню конкурентоспроможності організацій, позитивному впливу на процеси їх розвитку, підвищенню задоволення потреб споживачів продукції та послуг підприємств. Ринок потребує появи сучасних освітніх програм, тому ключовою проблемою є забезпечення балансу високої якості та елітності програм. Студенти Європейського університету одержують великий обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у таких напрямах, як психологія управління, фінансовий менеджмент, маркетинг, управління проектами, математичне моделювання, управління персоналом, інноваційний менеджмент, інформаційні технології в менеджменті, операційний менеджмент, управління конкурентоспроможністю, комерційне право. Навчальний процес здійснюється високо кваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Студенти оволодівають практичними навичками роботи з комп’ютером, закріплюючи їх під час спеціалізованих ділових ігор. Кращі студенти приймають участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях. Вони запрошуються на тренінги, які проводять досвідчені вітчизняні та закордонні консультанти. Такий підхід дозволяє виховати справжнього, сучасного керівника, який вміє самостійно та ефективно використовувати на практиці отримані знання та навички; має творче і конструктивне мислення та розвинуті інтелектуальні здібності. Освітня мета програм навчання: навчальні програми побудовані таким чином, щоб підготувати майбутніх фахівців до ролі лідерів у бізнесі та суспільстві. Отримання вищої освіти за спеціальністю „Менеджмент організацій і адміністрування” дозволить Вам професійно вирішувати такі завдання: - визначати місію, стратегічні завдання і цілі діяльності підприємства; - здійснювати дослідження ринку, вивчати потенційні можливості збуту товарів, їх попиту; - прогнозувати кон’юнктуру внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків; - робити обґрунтування та формувати стратегії розвитку підприємства; - обґрунтовувати та розробляти проекти розширення діяльності підприємства; - планувати довгострокові заходи щодо зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку; - проводити системний аналіз макро- і мікросередовища організації, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому. Отримання вищої освіти за даним фахом надає можливість для особистого розвитку, відкриває перспективи кар’єрного росту та відповідає високим інтелектуальним та академічним стандартам. Випускники кафедри вже сьогодні успішно працюють на керівних посадах різного рівня: офіс-менеджерів, інспекторів відділу кадрів адміністраторів, консультантів в апаратах органів державної влади, фахівців із фінансово-економічної безпеки; малих та великих промислових, комерційних підприємств, науково-дослідних інститутах, торгових компаніях, банків та страхових компаній, а також у державному керівництві на рівні області та держави, успішно розвивають власний бізнес. Отже, якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатись до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтесь! Двері нашого університету завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою та інформаційними технологіями.