Запрошуємо на навчання


- на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» за денною та заочною формами за спеціальностями фінанси, банківська справа та страхування; економіка; менеджмент; комп’ютерні науки та інформаційні технології; інженерія програмного забезпечення

- на перший курс для здобуття освітнього рівня «спеціаліст» за денною та заочною формами за спеціальностями: менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);. програмне забезпечення систем, фінанси і кредит.
Студенти старших курсів можуть змінити спеціальність або поновитись у складі студентів Європейського університету після завершення семестру (в період канікул) на підставі академічної довідки.

Докладніше
Правила прийому