Експертні висновки

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 Економіка і підприємництво в Уманській філії Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»
Завантажити висновки