Уманська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

У старовинному місті Умань, де овіяний легендами розташований дендропарк «Софіївка»,  протягом більше як чверть століття  успішно здійснює свою освітню діяльність Європейський  університет – провідний найпрестижніший приватний ВНЗ України,  який здобув високий авторитет у освітніх та ділових колах України. Уманська філія  дала путівку в життя багатьом випускникам, і сьогодні саме їм надається перевага  у найрізноманітніших галузях науки, техніки, виробництва країни. Сотні випускників стали керівниками  підприємств та банків, провідними фахівцями у сфері менеджменту та бізнесу, державними службовцями. Гордістю філії є випускники,  які захистивши кандидатські та докторські  дисертації,  працюють не лише в Уманській  філії, а й у багатьох  ВНЗ України.

Сьогодні Уманська філія Європейського університету здійснює підготовку за такими галузями знань та спеціальностями:

галузь 05 «Соціальні та поведінкові науки»: 

  • спеціальність 051 «Економіка»;

галузь 07 «Управління і адміністрування»: 

  • спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • спеціальність 073 «Менеджмент»;

галузь 12 «Інформаційні технології»: 

  • спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
  • спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

Навчання здійснюється за кредитно-модульною системою, значна увага приділяється науковій роботі. Високий рівень підготовки фахівців забезпечує якісний професорсько-викладацький склад Уманської філії Європейського університету, який включає професорів, докторів наук, доцентів, кандидатів наук, провідних фахівців в різних галузях народного господарства.

Університет займає чотирьохповерховий сучасний навчальний комплекс, в якому 16 навчальних аудиторій, 3 комп’ютерних класи, лабораторія фізики та мікропроцесорної техніки, бібліотека з фондом більше 12 тис. примірників та електронна база бібліотечного фонду.

Щороку працівники Міжнародного центру університету сприяють направленню студентів для участі у різних програмах до Сполучених Штатів Америки та Європи. Завдяки участі у цих програмах студенти мають можливість отримати досвід роботи на території інших країн, вдосконалити іноземну мову та знайти друзів з усього світу. 

Організовані на високому рівні навчальний процес та дозвілля студентів дають змогу формувати фахівців нової генерації – високоосвічену професійну еліту України, вільну і творчу, здатну на самостійне мислення та активні дії в галузі економіки, менеджменту та інформаційних технологій на базі глибоких і найсучасніших наукових знань.

Адреса філії університету:
вул. Шевченка, 15-а, м. Умань, Черкаська область, Україна, 20300 

Тел.: (04744) 3-80-15, 3-67-46, тел./факс: (04744) 3-00-88
E-mail: postmaster@uman.e-u.in.ua
Website: uman.e-u.in.ua 

Instagram: https://instagram.com/eu.uman
Facebook: https://www.facebook.com/euuniversitet/
TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMLRWaJ9s/